Vekalet Bilgileri

VEKALET BİLGİLERİ;

Av.Arb. DERYA KUŞASLAN YILMAZ   BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ Vergi No: 598 053 8342        T.C.No: 310 995 217 18 İstanbul Barosu 31992 İncirli Cd. Tunaboylu Sokak Çamaltı Saray Apt No:1 Kat:2 D:14 B Bakırköy/ İstanbul

 Yetkiler: Genel Dava Vekaleti  için  Ahzu kabz, sulh ve  ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı  ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil.

Boşanma Davası için   Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı,  Ahzu kabz, sulh ve ibra,davadan ve temyizden feragat, , feragati davayı kabul,  birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil.

Önemli Bilgiler

  • Özel kişiler noterde vekaletname  düzenlerken nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadır.
  • Boşanma vekaletnamesi için iki   adet fotoğraf gerekmektedir.
  • Şirketler adına düzenlenecek   vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı       gerekmektedir.
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da  yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.
  • Vergi Mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını  bildirmeleri zorunludur

 

Loading

× Hemen arayın